پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

ثبت نام جهت شرکت در جشن راهنمایان
ثبت نام جهت شرکت در جشن راهنمایان

پیرو اطلاعیه مورخه 18/09/92 از تمامی اعضای محترم صنف که تمایل به حضور در جشن راهنمایان کشور به میزبانی استان کرمان را دارند دعوت میشود تادرخواست خود را به آدرس الکترونیکی انجمن ارسال دارند .

قابل ذکر است که اولویت با افرادیست که زودتر درخواست خود را ارسال داشته اند.

ATGM_IR@YAHOO.COM

سارا واحدی|
10/09/1392 06:13:51 ق.ظ