پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

تاکید برضرورت واریز حق عضویت
تاکید برضرورت واریز حق عضویت

به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند بر اساس تصمیم هیئت مدیره از تاریخ 14/09/1392 افرادی که مبالغ ورودی انجمن را بحساب واریز نکرده اند بعنوان عضو تلقی نگردیده و پیامکهای اطلاع رسانی سامانه به ایشان ارسال نخواهد گردید لذا بدینوسیله دعوت میشود نسبت به واریز وجوه اقدام نموده وضمن تماس با دفتر انجمن جهت تحویل فیش واریزی نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام فرمایند.

مسعود حسین زاده|
09/16/1392 10:54:01 ق.ظ