پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

نشست "راهکارهای نوین در اجرای تورهای داخلی
نشست "راهکارهای نوین در اجرای تورهای داخلی

بدینوسیله به اطلاع کلیه راهنمایان استان مازندران میرساند پیرو نامه مورخه 20/09/92 کانون سراسری انجمن راهنمایان کشور جلسه هم اندیشی در خصوص تورهای داخلی  بتاریخ 24/9/92  از ساعت 14لغایت16 با حضور برادر محترم آرش نور آقایی رئیس کانون سراسری راهنمایان کشور وسایر مسئولین استانی درهتل سالاردره ساری برگزار میگردد لذا ازکلیه فعالین در این بخش دعوت بعمل میآید

مسعود حسین زاده|
09/20/1392 05:52:46 ق.ظ