پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

ثبت نام در گردهمایی بزرگ راهنمایان گردشگری
ثبت نام در گردهمایی بزرگ راهنمایان گردشگری

شرایط ثبت نام در گردهمایی بزرگ راهنمایان گردشگری کشور در کرمان
با توجه به دریافت ظرفیت 40 نفری استان مازندران برای شرکت در گردهمایی و همچنین شرایط کانون برای شرکت کنندگان که فقط افراد کارت دار می توانند در گردهمایی شرکت کنند شرایط ذیل وجود دارد:
1-   افراد دارای کارت راهنمایان عضو انجمن صنفی راهنمایان استان مازندران
2-   افراد دارای کارت راهنمایان غیر عضو انجمن صنفی راهنمایان استان مازندران
3-   مهلت ثبت نام تا تاریخ 3 بهمن 1392 می باشد
4-   مبلغ ثبت نام برای افراد عضو انجمن 200 هزار تومان
5-   مبلغ ثبت نام برای افراد غیر عضو انجمن 230 هزار تومان
6-    تکمیل مدارک و عضویت در سایت انجمن برای افراد عضو
7-   ارسال اسکن مدارک شامل کارت راهنمایان،عکس و مشخصات
8-   اولویت با افراد عضو انجمن بوده و افراد دارای کارت غیر عضو با اولویت تاریخ ثبت نام می باشند.
9-   افراد حتما باید راهنمای استان مازندران باشند.
نکته: مبلغ دریافتی برای استان مازندران این مبلغ می باشد و برای استان های دیگر بسته به دوری و نزدیکی ممکن است بیشتر یا کمتر باشد
برای اطلاعات بیشتر با شماره 09119199971 محمد جعفری تماس حاصل فرمائید.
اسکن مدارک خود را به آدرس ایمیل info@maztga.com   ارسال فرمائید.
مبلغ ورودی را به حساب 4777309512 بنام انجمن صنفی راهنمایان گردشگری مازندران و یا به شماره کارت   6104337770127957  واریز نموده و در ایمیل خود ذکر نمائید.

محمد جعفری|
10/30/1392 05:45:00 ق.ظ