پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

گزارش جلسه کمیته ها
گزارش جلسه کمیته ها

جلسه کمیته های انجمن صنفی در تاریخ 9/11/1392  در شهر آمل برگزار گردید:
در این جلسه که بخاطر نزدیک بودن به همایش کرمان بیشتر روی فعالیت ها و عملکردها در این جشن تمرکز شده بود برنامه های زیر تدوین گشت:
1-  طبق تصمیم گیری اکثر اعضا قرار شد سفر به کرمان با قطار انجام شود
2-  جلسه هماهنگی بین افرادی که در گردهمایی کرمان شرکت نموده اند در روز 20 بهمن در آمل در آموزشگاه رو به فردا برگزار می گردد.
3-  نماد همایش برای بچه های مازندران قرار شد توسط سرکار خانم جعفر ی و آقای حاجی زاده تحت سرپرستی دکتر حلاج ثانی طراحی شود
4- تغذیه در بین راه رفت و برگشت برعهده خود بچه ها می باشد.
5-  هر کدام ا ز دوستان برای خود کارت ویزیت تا جشن آماده کنند, قرار شد نمونه هایی از کارت طراحی و در سایت قرار گیرد
6-  لیستی از افراد راهنمای عضو صنف بصورت کاغذی چاپ شده و در اختیار راهنمایان دیگر استان ها قرار گیرد.

7- زمانبندی قطار بشرح زیر می باشد:

قطار رفت تهران به كرمان:

لوكس 6 تخته، حركت ساعت 18:30 روز 29 بهمن 1392

قطار برگشت كرمان به تهران:

لوكس 6 تخته، حركت ساعت 18:10 روز 2 اسفند 1392

 

لازم به ذكر است مدت زمان سير قطار، 13 ساعت مي باشد.

 

 


محمد جعفری|
11/16/1392 03:01:31 ق.ظ