پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

جشن کرمان، اتحاد فرهنگی
جشن کرمان، اتحاد فرهنگی

توضیح پروژه:

از هر شهر به تعداد راهنمایانی که درجشن امسال شرکت می کنند، لباس سنتی شهرشون رو به ما قرض بدهند، یا حالا یه کم کمتر یا بیشتر. لباس ها در حد یک بالاپوش مثل پیراهن، مانتو، جلیقه و چیزهایی مشابه اینها هم کفایت میکنه، شرط سنتی بودن آنها مهمتر از تعداد است. هرچند تاکید روی این نیست که حتما بطور کامل اصالت اون استان رو داشته باشه. چون لباس ها کنار هم استفاده خواهند شد، کمی حالت سنتی هم داشته باشند، خوبه.
از هر شهر هم یک لباس جلو بسته مثل تی شرت یا آستین بلند هم خواهیم داشت که با نشان پرچم قدیمی هر شهر که در گذشته داشتند نقاشی میشه (نشان های پرچم ها رو که با آبرنگ نقاشی شده اند در آرشیوم دارم) و نام همون شهر به فارسی و انگلیسی در اندازه بزرگ، جلوی لباس ها، درج شده و در قدم دوم به امضای همه راهنمایان همون شهر که در جشن هستند می رسه که این لباس، نماینده ی اون شهر می شه.

لباس ها همه روی چوب هایی که به شکل تی انگلیسی بسته شده اند، آویزان شده و به شکل یک ارتش فرهنگی نگهبان دور تا دور یا مقابل ورودی ارگ بم  روی زمین نصب می شوند که اگردور بم خاکی باشد می توان پایه ی تی را مستقیما درون خاک فرو کرد.
ادای احترامی هم هست به ارگ بم که ده ساله دچار حادثه ی زلزله شده.

در نهایت دور تا دور ارگ بم و نگهبانان متحد فرهنگی آن، یک روبان قرمز بسته شده و هنگام ورود راهنمایان، قیچی می شود. حلقه انسانی بیرون محدوده ی این روبان به دور ارگ هم این همبستگی و اتحاد برای حفظ فرهنگمون رو بیشتر و بهتر نشون خواهد داد.

نکته:
فاصله ی بین آدمک های حافظ ارگ، اگر دو متر باشد مطلوب است.
چیدمان به شکل ارتش منظم و نه در یک صف خواهد بود.
چوب ها هر شاخه خشکی می تواند باشد که در این فصل هرس، زیاد و چوب خشک فراوان است.
اگر شمعی هم بشه پای هر نگهبان روشن کرد که نماد روشنی راه اون نگهبان فرهنگ باشه، پروژه، بی عیب و نقص خواهد شد.
تنها هزینه ی مورد نیاز، هزینه ی تی شرت ها یا لباس های جلو بسته هستند که به تعداد شهرهای شرکت کننده در جشن خواهد بود.

این کار در نوع خودش که یک اینستالیشن محسوب میشه، بزرگترین اینستالیشن ایران خواهد بود. خبر رسانی در این زمینه، پیش از اجرا هم می تونه نگاه ها و توجه ها رو بیشتر به این اتفاق معطوف کنه

مسعود حسین زاده|
11/18/1392 06:03:11 ق.ظ