پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

زمان و وسیله حرکت برای جشن
زمان و وسیله حرکت برای جشن

 طبق برنامه زمان حرکت قطار از تهران ساعت 18:30 می باشد.

براساس تصمیمی که در جلسه راهنمایان شرکت کننده در جشن کرمان در تاریخ 19 بهمن گرفته شد ، حرکت راهنمایان از مازندران با اتوبوس ساعت 10 صبح روز 29 بهمن از قائمشهر می باشد ؛ راهنمایان مازندرانی شرکت کننده در جشن کرمان ، در صورتی که تمایل دارند با اتوبوس همراه شوند ، تا چهارشنبه 23/11/1392 فرصت دارند مبلغ 16000 تومان را به شماره کارت    6104337770127957 بنام انجمن صنفی راهنمایان استان مازندران واریز نموده و با تماس با شماره  09111279971 حضور خود را اعلام نمایند ؛ در غیر اینصورت راهنمایانی که تمایل دارند بصورت شخصی عازم تهران شوند  ، در نظر داشته باشند که  ساعت  17 در ایستگاه راه آهن تهران حضور یابند.

ممنون از همکاری و هماهنگی شما عزیزان

 

محمد جعفری|
11/20/1392 05:48:41 ق.ظ