پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

تسویه حساب اعضای انجمن
تسویه حساب اعضای انجمن

بدینوسیله به اطلاع همکاران گرامی میرساند  که بعضی از همکاران فقط مبلغ ورودی را پرداخت نموده اند و حق عضویت سالانه را همچنان واریز نفرموده اند لذا خواهشمند است نسبت به تسویه حساب مالی با انجمن تماس حاصل فرمانید.

 

طبق اساسنامه همکاران دارای لوح یا کارت صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری مجاز به عضویت میباشند .

مبلغ ورودی  500000 ریال وحق عضویت ماهانه  50000 ریال که بطور سالانه  600000ریال میباشد .

همکارن میتوانند مبلغ ورودی  500000ریال را در یک مرحله ومبلغ عضویت سالانه  600000 ریال را مرحله بعدا قبل یکسال واریز نمایند .

پس از واریز وجه حتما با انجمن تماس حاصل فرموده وبه اطلاع همکاران رسانند .

اصل رسید بانکی  به همراه یک نسخه تصویر آن را به انجمن تحویل  دارند .

حتما پس از واریز وجه نسبت به بازبینی پرونده در انجمن اقدام نموده تا موارد ناقص تکمیل گردد .


 حساب قرض الحسنه کوتاه مدت به شماره     4777309512 بنام انجمن راهنمایان گردشگری استان مازندران در نزد بانک ملت شعبه مرکزی

تسویه حساب اعضای انجمن|
02/06/1393 04:40:45 ق.ظ