پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

جذب لیدر تور در ترکیه
جذب لیدر تور در ترکیهسلام
یک شرکت تور گردان در ترکیه
برای فصل تابستان از حدود تاریخ 15 می تا انتهای تابستان نیاز به 30 تور لیدر آشنا به زبان ترکی برای فعالیت در آنتالیا دارد.
شرایط اقامت:در لژمان شرکت
شرایط حقوق:500 دلار حقوق ماهیانه و 6 درصد از فروش تور
شرایط ترانسفر:یک طرف به عهده شرکت و یک طرف به عهده تور لیدر

واجدین شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر، آقای علی بهفرد مدیر اپراسیون شرکت،ارسال کنند.برای انجام مصاحبه با انان تماس گرفته خواهد شد.

جذب لیدر تور در ترکیه|
02/07/1393 06:05:18 ق.ظ