پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

انتخاب راهنمای نمونه
انتخاب راهنمای نمونه


سلام و با آرزوی روزهای پر کار و خوش برای همه!

یاران همراه امسال قصد آن داریم که انتخاب راهنمایان نمونه استانی در کشور به صورت هماهنگ و با معیارهای از پیش تعیین شده انجام پذیرد، از آنجا که از هم اکنون فرصت کافی برای طراحی و امتیاز بندی راهنمایان تا روز گردهمآیی سالانه راهنمایان وجود دار، بر آن شدیم تا این موضوع را به شور و مشورت با همه دوستان بگذاریم.سال گذشته مقداری از این معیارها با کمک انجمن صنفی استان گیلان و دوست گرامی آقای حسن محیط، رئیس این انجمن تدوین و در اختیار شما قرار گرفت.

بنابراین لطفا برای همگنی تمام استانهای کشور و همچنین اطلاع از آرای همه دوستان راهنما، این مساله را با راهنمایان استان خود نیز در میان بگذارید و تا تاریخ 20 تیرماه 1393 مجموعه معیارها، شیوه پیشنهادی، امتیاز بندی و ... را برای بنده به نشانی secretary@iftga.ir   ارسال نمایید. 

ارادتمند 

مهسا مطهر 

دبیر 

محمد جعفری|
04/07/1393 10:26:45 ق.ظ