پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

انتخاب بازرس
انتخاب بازرس

با توجه به اتمام یکساله مسئولیت  بازرسین انجمن راهنمایان در شهریور ماه انتخابات بازرسین باحضور کلیه اعضای انجمن درسالن اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان برگزار میگردد .

از کلیه علاقمندان شرکت دراین انتخابات جهت کاندید شدن دعوت میگردد تا تاریخ 4-6-1393 درخواست خود را به آدرس انجمن ایمیل نمایند.

Atgm_ir@yahoo.com

مسعود حسین زاده|
04/15/1393 04:20:40 ق.ظ