پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

آگهی دعوت مجمع عمومی
آگهی دعوت مجمع عمومی

آگهی دعوت مجمع عمومی

به اطلاع کلیه همکاران گرامی میرساند مجمع سالیانه عمومی عادی انجمن راهنمایان گردشگری  استان مازندران راس ساعت 10بامداد روز دوشنبه مورخه 10/06/1393 در محل بقعه میر بزرگ آمل(سبزه میدان جنب مصلی) با دستور کار ذیل برگزارمی گردد.

1-گزارش هیئت مدیره

2-گزارش بازرسین

3-انتخاب بازرس

مزید امتنان خواهدبود که برنامه های خود را به گونه ای تنظیم نموده  تا باحضور بموقع خود درجلسه هیئت مدیره را یاری فرمایند.

ضمنا از کلیه علاقمندان شرکت دراین انتخابات جهت کاندید شدن دعوت میگرددتا تاریخ 4-6-1393 درخواست خود را به آدرس انجمن ایمیل نمایند.

Atgm_Ir@yahoo.com

محمد جعفری|
05/11/1393 02:44:14 ق.ظ