پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

گزارش مجمع عمومی انجمن راهنمایان گردشگری استان مازندران
گزارش مجمع عمومی انجمن راهنمایان گردشگری استان مازندران

مجمع عمومی سالانه انجمن راهنمایان گردشگری استان مازندران برابردستورالعمل و برنامه ازقبل تعیین شده دوشنبه 10/06/1393 درسالن اجتماعات اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری با حضور معاونت محترم گردشگری،نمایندگان اداره کار،تعاون ،رفاه اجتماعی واعضای انجمن راهنمایان برگزار گردید.

 

دراین جلسه پس از قرائت کلام ا...مجید آقای باقری معاونت گردشگری سازمان درخصوص ضرورت حضور راهنمایان در عرصه گردشگری و چالشهای موجود سخنانی ایراد نموده وسپس به پرسشهای مطروحه توسط حاضرین در جلسه پاسخ دادند

 

در ادامه آقای حسین زاده گزارشی از عملکرد یکساله انجمن واهداف پیش روبا توجه به در پیش بودن هفته گردشگری داشته وپس از آن آقایان جعفری و حاجی زاده گزارش مرتبط با امور مالی واداری را ارائه نمودند.

 

سپس انتخابات بازرسین با حضور نمایندگان اداره کار  انجام وسرکار خانم وجیهه جعفری گرزین بعنوان بازرس اصلی و جناب آقای محمد رضا افضلی لاریجانی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.


محمد جعفری|
06/11/1393 11:16:30 ق.ظ