پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

جلسه توجیهی هشتمین همایش سراسری راهنمایان کشور
جلسه توجیهی هشتمین همایش سراسری راهنمایان کشور

بر اساس جلسه هم اندیشی بتارخ 14-09-93 برنامه هشتمین همایش سراسری راهنمایان کشور در مشهد مقدس جهت شرکت کنندگان موارد ذیل تصویب گردید:

1-همه متقاضیان شرکت درهمایش عضو رسمی انجمن استان محل فعالیت خود باشند.

2-متقاضیان حتما دارای کارت راهنمای معتبرتا بعد تاریخ همایش باشند.

الف)تاریخ همایش از 28-11-93 لغایت 1-12-93 بمدت سه شب وچها روز با اقامت در هتل 4ستاره طرقبه میباشد.

3-بلدهای محلی حتما دارای لوح پایان دوره آموزشی از آموزش سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری کشور باشند.

4- مبلغ واریزی جهت حضور در همایش 1500000ریال میباشد.

الف)این هزینه صرفا جهت ورودی همایش بوده وسایر هزینه های جانبی در جلسه مشترک تصمیم گیری خواهد شد.

4-تسویه حساب کامل اعم از ورودی وعضویت انجمن استانی خود را انجام داده باشند.

الف)مبلغ وردودی انجمن 500000ریال

ب)مبلغ حق عضویت سالانه 600000 ریال ،همکارانی که از ابتدای تشکیل انجمن عضو بوده اند مبلغ 1200000 ریال جهت تسویه 2سال را بحساب انجمن واریز نمایند.

5-نسبت به ارسال مدارک لازم جهت ثبت نام وحضور درهمایش وپنل های آموزشی در فرصت اعلام شده اقدام نمایند (حداکثرتاپایان ماه جاری 30-09-93)

الف)درصورت تاخیر وتعلل درثبت نام ویا ارسال کامل مدارک با توجه به محدودیت جا اولویت با افرادیست که زودتر ومدارک کامل را ارائه نمایند.

ب)انصراف پس از ثبت نام وارسال لیست به دبیرخانه همایش به هیچ وجهی قابل پذیرش ویا جابجایی بنام افراد غیر نخواهد بود.

در پایان جلسه مشترک اعضای انجمن در روز سه شنبه تاریخ18-09-1393 راس ساعت 16 در موئسسه پیشگامان آواپارسه(خیابان امام خمینی ره)نبش آفتاب 22 برگزار میگردد

واز حضور بموقع همه عزیزان در این نشست سپاسگذاریم.

مسعودحسین زاده|
09/15/1393 01:54:40 ق.ظ