پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

برگزاری دوره های آموزش توانمند سازی
برگزاری دوره های آموزش توانمند سازی

برگزاری دوره های مختلف آموزشی در استان مازندران

ردیف

عنوان دوره

ساعات آموزشی

تاریخ برگزاری

توضیحات

1

مدیریت هتلداری ویژه مدیران داخلی هتل ها(3و4و5 ستاره)

12 ساعت

روز سه شنبه 28/11/1393 لغایت 29/11/1393

 

2

عوامل اجرایی و اعضاء ستا هماهنگی خدمات سفر

8 ساعت

روز پنجشنبه 30/11/1393

 

3

عوامل مستقر در پایانه های مرزی

8 ساعت

روز جمعه 1/12/1393

 

4

مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی

16 ساعت

روز دوشنبه 4/12/1393 لغایت 5/12/1393

 

5

راهنایان ایرانگردی و جهانگردی-راهنمایان طبیعت گردی

16 ساعت

روز چهارشنبه  6/12/1393 لغایت 7/12/1393

 

6

راندگان وسائط نقلیه-پلیس انتظامی

8 ساعت

روز جمعه 8/12/1393

 

7

گردشگری سلامت

16 ساعت

روز شنبه 9/12/1393 لغایت 10/12/1393

 

8

غذا و نوشیدنی

12 ساعت

رو دوشنبهد 11/12/1393 لغایت 12/12/1393

 

9

ارتباط و رفتار با مشتری

16 ساعت

روز چهارشنبه 13/12/1393 لغایت 14/12/1393

 

10

دهیاران روستاهای هدف

16 ساعت

روز جمعه 15/12/1393 لغایت نبه 16/12/1393

 


*کلیه دوره ها بصورت رایگان برگزار می گردد.
*پذیرایی از کلیه حضار بصورت رایگان انجام می شود

سرفصل دروس بشرح ذیل می باشد
دورهی بازآموزی راهنمایان ایرانگردی و جهانگردیدوره یازآموزی راهنمایان طبیعت گردی


دوره بازآموزی مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی بند(ب)


محمد جعفری|
11/16/1393 03:30:00 ق.ظ