پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

نشست هم اندیشی
نشست هم اندیشی

جلسه هم اندیشی با حضور اعضای هیئت مدیره ، دبیر کمیته ها ونمایندگان انجمن در ستاد های تسهیلات نوروزی در روز سه شنبه 12/19راس ساعت 30/15در محل انجمن برقرار میباشد لذا ازکلیه عزیزان فوق جهت حضور در این نشست دعوت بعمل میاید

مسعود حسین زاده|
12/16/1393 11:41:47 ق.ظ