پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

اعلام شماره حساب جهت عضویت در انجمن صنفی
اعلام شماره حساب جهت عضویت در انجمن صنفی

همکاران محترم با توجه به جلسات ونشستهای قبلی در خصوص افتتاح حساب جهت واریز وجوه ، هیئت مدیره انجمن فوق با پیگیریهای مستمر نسبت به افتتاح حساب انجمن اقدام نموده وشماره حساب ذیل جهت عضویت عزیزان بطور رسمی اعلام میگردد .

طبق اساسنامه همکاران دارای لوح یا کارت صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری مجاز به عضویت میباشند .

مبلغ ورودی  500000ریال وحق عضویت ماهانه  50000 ریال که بطور سالانه  600000ریال میباشد .

همکارن میتوانند مبلغ ورودی  500000ریال را در یک مرحله ومبلغ عضویت سالانه  600000 ریال را مرحله بعدا قبل یکسال واریز نمایند .

پس از واریز وجه حتما با انجمن تماس حاصل فرموده وبه اطلاع همکاران رسانند .

اصل رسید بانکی  به همراه یک نسخه تصویر آن را به انجمن تحویل  دارند .

حتما پس از واریز وجه نسبت به بازبینی پرونده در انجمن اقدام نموده تا موارد ناقص تکمیل گردد .


 
حساب قرض الحسنه کوتاه مدت به شماره     4777309512 بنام انجمن راهنمایان گردشگری استان مازندران در نزد بانک ملت شعبه مرکزی آمل  

 
از عزیزان درخواست میگردد نسبت به  واریز وجوه فوق  اقدام نموده تا کمیته های تحت پوشش انجمن فعال و از بین متقاضیان مسئولیتهای مربوطه تفویض گردد .

قبلا از همکاری همه عزیزان سپاسگذاریم

مسعود حسین زاده|
07/30/1394 06:07:33 ق.ظ