پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

گزارش برنامه های روز جهانی جهانگردی
گزارش برنامه های روز جهانی جهانگردی

بمناسبت روز جهانی جهانگردی برنامه ای با همکاری اعضای انجمن راهنمایان  گردشگری استان مازندران  بشرح ذیل برنامه ریزی واجرا گردید.

 

1-حضور در مراکز اداری نمایندگیهای میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستانهای سطح استان و تقدیم دسته های گل وشیرینی

2- حضور دراداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان مازندران ،تقدیم دسته گل وشیرینی  .

3-بازدید از موزه ها و اماکن تاریخی فرهنگی سطح استان

4-حضور در مدارس سطح استان ونواختن زنگ مدارس بهمراه سخنرانی

5-ارسال پیامک انبوه به ادارات وسازمانهای

6-حضور در دفاتر نمونه شهرهای رامسر،چالوس،آمل،بابل ، ساری وعرض تبریک وتقدیم هدایا

7- حضور در مراسم ویژه بمناسبت روز جهانی باحضور مسئولین محترم استانی در هتل بادله ساری

لازم بذکر میباشد که دراین ایام باتوجه به هماهنگی بعمل آمده از سوی آن مدیریت ومعاونت محترم در شهرستانهای آمل،بابل وساری تورهای رایگان توسط انجمن اجرا گردید که در این برنامه ها گروههای مختلفی من جمله کانون بازنشستگان ،خانه سالمندان و مراکز بهزیستی حضور داشته اند .

مسعود حسین زاده|
07/30/1394 06:57:38 ق.ظ