پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

مجمع فوق العاده
مجمع فوق العاده

با درود

به اطلاع کلیه راهنمایان عضو انجمن صنفی استان میرساند مجمع فوق العاده راهنمایان بتاریخ 23-10-1394 با دستور کار ذیل به آدرس (آمل-خیابان طالب آملی- بقعه تاریخی ناصرالحق )از ساعت 10 الی 12 برگزار میگردد
لذا از عزیزان جهت حضور در این گردهمایی دعوت بعمل میاید.

1- اصلاح وتغییر بندهایی از اساسنامه انجمن
2- برنامه ریزی جهت حضور در همایش ملی راهنمایان سال 1394 در استان اصفهان

مسعود حسین زاده|
09/23/1394 01:27:15 ق.ظ