پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

گزارش سومین جلسه هم اندیشی
گزارش سومین جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی مورخه 14/09/92 راهنمایان گردشگری با هدف تعیین دبیر کمیته ها جهت تحقق اهداف انجمن صنفی راهنمایان راس ساعت 15 در محل انجمن با حضور بیش از نصف اعضا تشکیل و آقای مسعود حسین زاده  رئیس هیئت مدیره ضمن خیر مقدم به  حاضرین جلسه اقدامات صورت گرفته شده توسط اعضای هیئت مدیره وبرنامه های در دست اقدام را ارائه داشت در ادامه مهندس جعفری از اعضای هیئت مدیره ازراه اندازی سایت انجمن راهنمایان گردشگری استان مازندران وقابلیتهای موجود آن به اعضا خبر داد واز آنان خواست تا نظرات خود را در این خصوص اعلام دارند  سپس ازبین حضار افرادی که علاقمند به حضور وفعالیت درکمیته ها بودند نظرات خود را اعلام داشته که تجمیع بین بعضی از کمیته ها بلحاظ هماهنگی بیشتر اعضا پیشنهاد گردید واعضای کمیته ها بشرح ذیل انتخاب گردیدند.

لیست کمیته ها

1-کمیته حقوقی و بازرسی آقایان کاظم حسن پور و بهنام  موسوی

2-کمیته تدارکات و پشتیبانی

3-کمیته آموزش  خانم مائده ابوحسینی درزی

4-کمیته تحقیق و پژوهش آقای محمد کاظم حلاج ثانی وخانم سیده فاطمه حجتی

5-کمیته تبلیغات و روابط عمومی   آقای حمید مشایخ وخانم فاطمه کیانی

6-کمیته امور نمایشگاهها آقای حامد کهرودی

7-کمیته انفورماتیک خانم سارا واحدی

8-کمیته تخصصی ترجمه خانم زینت دلفری وسیده نجمه حسنی

9-کمیته آمار و اطلاعات

10-کمیته برنامه ریزی و بودجه  خانم سامره قاسم زاده

11-کمیته بررسی و تدوین آیین نامه ها خانم عرفانه حسین زاده

12-کمیته تسهیلات خانم وجیهه جعفری

لازم بیادآوریست که در اولین جلسه  هیئت مدیره نسبت به تجمیع کمیته ها تصمیم گیری خواهد شد.

مسعود حسین زاده|
09/16/1392 10:08:14 ق.ظ