پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

مجمع فوق العاده
مجمع فوق العاده

بنام خدا

 بدینوسیله به اطلاع راهنمایان محترم گردشگری عضو انجمن صنفی استان مازندران میرساند مجمع فوق العاده با دستور کار ذیل مورخه 1394/10/23 راس ساعت 10 بامداد در محل بقعه ناصر الحق شهرستان آمل جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد،لذا از کیله همکاران عضو در این مجمع دعوت بعمل میاید.

1-تغییراتی در بندهای اساسنامه انجمن (ورودیه وحق عضویتها، افراد مجاز به عضویت ورای در انتخابات)

2-شرایط وبرنامه ریزی حضور در همایش ملی راهنمایان

مسعود حسین زاده |
10/17/1394 01:09:39 ب.ظ