پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

آگهی دعوت ( دومین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن کارگری راهنمایان گردشگری استان مازندران)
آگهی دعوت ( دومین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن کارگری راهنمایان گردشگری استان مازندران)

 

 

 

بسمه تعالی

 

آگهی دعوت ( دومین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن کارگری راهنمایان گردشگری استان مازندران)

 

به اطلاع کلیه راهنمایان محترم عضو انجمن کارگری راهنمایان گردشگری استان مازندران می رساند که دومین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن کارگری راهنمایان گردشگری استان مازندران در روز سه شنبه ، مورخ بیست وهفتم / مهر / 1395 از ساعت 10 صبح تا راس ساعت 12 همان روز در محل سالن اجلاس اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری برگزار خواهد شد لذا از راهنمایان استانی عضو انجمن دعوت بعمل میاید.

شرایط انتخاب کنندگان:

 

1-     عضویت در انجمن راهنمایان گردشگری استان مازندران

 

شرایط انتخاب شوندگان:

 

1-دارا بودن شرایط مندرج در بندهای (1)تا (8) ماده 32  اساسنامه انجمن راهنمایان گردشگری استان مازندران.

2-متقاضیان کاندیداتوری حداکثر تا تاریخ بیست وپنجم/مهر/1395 درخواست کتبی خود را به دبیرخانه انجمن توسط ایمیل(atgm_ir@yahoo.com یا فکس 01144154000 ارسال فرمایند.

 

مسعود حسین زاده |
07/01/1395 04:26:05 ق.ظ