پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

: تخصص های

 • راهنمایان ایرانگردی جهانگردی
 • عکاسی و نور
 • استقرار و بقا در طبیعت
 • امداد و نجات
 • کوهستان پایه

:سوابق شغلی

 • دانشگاه علم و صنعت بهشر از تاریخ 1389/07/01 تا تاریخ 1390/06/31 مسئولیت: استاد دانشگاه
 • دانشگاه آزاد اسلامی بهشهر از تاریخ 1389/01/01 تا تاریخ 1393/01/02 مسئولیت: استاد
 • دانشگاه امام خمینی شهرستان بهشهر از تاریخ 1390/07/01 تا تاریخ 1393/01/02 مسئولیت: استاد
 • دانشگاه تمیشان شهرستان بهشر از تاریخ 1391/07/01 تا تاریخ 1393/01/02 مسئولیت: استاد
 • شرکت زیارتی نسیم کعبه از تاریخ 1390/01/01 تا تاریخ 1393/01/02 مسئولیت: راهنما
 • شرکت گردشگری دامون گردش بهشهر از تاریخ 1389/01/01 تا تاریخ 1393/01/02 مسئولیت: مدیر عامل

: درباره من

فوق لیسانس برق قدرتراهنمای فرهنگی طبیعت گردمدرس دانشگاه

profilepic

محمد وطن خواه
تحصیلات :
کارشناسی ارشد برق قدرت
سن:
32
زبان :
انگلیسی
شهر :
بهشهر
تاریخ عضویت :
1388/01/01
تماس :
mohammadv1365@gmail.com