پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

: تخصص های

  • مدیریت فنی بند ب
  • راهنمای گردشگری

:سوابق شغلی

  • شرکت خدمات مسافرت هوای ی راشا جهان سیر از تاریخ 1391/01/20 تا تاریخ 1391/05/01 مسئولیت: کارآموز

: درباره من

profilepic

نسا محمدزاده
تحصیلات :
کارشناسی مدیریت جهانگردی4
سن:
57
زبان :
انگلیسی
شهر :
آمل
تاریخ عضویت :
1392/01/01
تماس :
nesamohamadzadeh@yahoo.com