پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

: تخصص های

  • راهنمای ایرانگردی و جهانگردی
  • مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (بند ب)
  • کارشناس گردشگری و رسانه
  • تسهیلگر مدیریت کیفیت جامع (TQM)
  • تسهیلگر رهیافت های مشارکتی در گردشگری

:سوابق شغلی

  • مشاور گردشگری از تاریخ 1392/01/01 تا تاریخ 1392/01/01 مسئولیت:

: درباره من

دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری عضو کارگروه گردشگری شهرستان رامسرعضو انجمن علمی گردشگری ایرانمدرس دوره های گردشگری

profilepic

محمد امین جعفری
تحصیلات :
دیپلم مدیریت گردشگری
سن:
29
زبان :
انگلیسی
شهر :
رامسر
تاریخ عضویت :
1392/01/01
تماس :
Aminjafari.mohamad@gmail.com