پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

: تخصص های

  • مدیر فنی (بند الف -ب)
  • مدیریت هتلداری

:سوابق شغلی

: درباره من

profilepic

مائده ابوحسینی درزی
تحصیلات :
کارشناسی ارشد EMBA
سن:
36
زبان :
انگلیسی
شهر :
بابل
تاریخ عضویت :
1391/03/01
تماس :
maedeh.abohosaini@gmail.com