پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

: تخصص های

  • مدیریت فنی دفاتر بند(ب|)
  • راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

:سوابق شغلی

  • تک ستاره آمل از تاریخ 1388/07/01 تا تاریخ 1391/01/01 مسئولیت: راهنما ومدیر فنی بند(ب)
  • صبورگست از تاریخ 1391/01/01 تا تاریخ 1392/01/01 مسئولیت: راهنما و مدیر فنی بند(ب)

: درباره من

کانتر فروش خارجی

profilepic

عباسعلی صبوری
تحصیلات :
دیپلم ساختمان کارهای عمومی
سن:
26
زبان :
انگلیسی
شهر :
آمل
تاریخ عضویت :
1388/07/01
تماس :
saborgasht_sabori@yahoo.com