پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

: تخصص های

  • راهنمایان گردشگری

:سوابق شغلی

  • نسیم شمال از تاریخ 1391/01/01 تا تاریخ 1392/01/01 مسئولیت: راهنما

: درباره من

کارشناس مدیریت جهانگردی دارای کارت راهنمایان گردشگری، بلد محلی شهرستان های ساحلی استان

profilepic

حمیدرضا مشایخی
تحصیلات :
کارشناسی مدیریت جهانگردی
سن:
5
زبان :
انگلیسی
شهر :
نور
تاریخ عضویت :
1392/01/01
تماس :