پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

: تخصص های

  • راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
  • مدیر فنی بند الف
  • مدیر فنی بند ب

:سوابق شغلی

  • آزانس مسافرتی نیلو گشت رشت از تاریخ 1392/01/01 تا تاریخ 1392/01/01 مسئولیت: مدیر فنی و کانتر داخلی
  • آژانس جام جم رشت از تاریخ 1392/01/01 تا تاریخ 1392/01/01 مسئولیت: متصدی تور داخلی
  • کاخ موزه رامسر از تاریخ 1392/01/01 تا تاریخ 1392/01/01 مسئولیت: راهنمای موزه
  • اکنون بصورت آزاد فعالیت می کنم از تاریخ 1392/01/01 تا تاریخ 1392/01/01 مسئولیت:

: درباره من

سوابق تحصیلی:1_فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته مدیریت جهانگردی و هتل داری از دانشگاه پیام نور رامسر،سال 13892_ کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم،دانشگاه آزاد گیلان واحد رشت ،ورودی 1390،سوابق کاری و اجرائی:1_ سابقه کار در آژانس خدمات مسافرتی جام جم رشت بعنوان متصدی تور ،13882_ سابقه کار در کاخ موزه تماشاگه خزر رامسر بعنوان راهنمای موزه،13913_ سابقه کار در آزانس خدمات مسافرتی جهانگردی نیلو گشت رشت به عنوان کانتر تور داخلی و خارجی،1391گواهینامه های تخصصی از سازمان میراث فرهنگی،صنابع دستی و گردشگری :1_ گواهینامه پایان دوره آموزشی مدیریت فنی بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی از موسسه چشم انداز گزدشگری شمال،گیلان،رشت ،13912_گواهینامه پایان دوره آموزشی راهنمایان گردشگری و جهانگردی از موسسه آموزشی پارسان،گیلان،رشت 1390گواهینامه های تخصصی از سازمان هواپیمایی کشور بند الف :1-Certificate of completion is hereby granted to seyedeh fatemeh hojjati on basic passenger fares & ticketing (rasht 07-19 jan 2012)2- Certificate of completion is hereby granted to seyedeh fatemeh hojjati on intermediate passenger fares & ticketing (rasht 05-17 feb 2012)3- Certificate of completion is hereby granted to seyedeh fatemeh hojjati on advanced passenger fares & ticketing (rasht 12-24 may 2012)گواهینامه های تخصصی شرکت در کنفرانس ها و سیمینارها ، کارگاه های آموزشی و جشنواره های علمی :1_گواهی شرکت در کارگاه تخصصی شناخت گردشگری ،دانشگاه پیام نور واحد لنگرود،13872_گواهی شرکت در کارگاه آموزشی اکوتوریسم،دامنه نوردی قلعه رودخان،دانشگاه پیام نور واحد لنگرود،13873_گواهی شرکت در کارگاه ضرورت نقش بهداشت ایمنی محیط زیست در صنعت گردشگری ،مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف،13904_گواهی شرکت در همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری،چالش ها و راهکارها،مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ،13905_گواهی شرکت در کنفرانس هتلداری نوین و توسعه گردشگری،مرکز آموزش گروه هتل های هما،13906_گواهی شرکت در پنجمین جشنواره راهنمایان گردشگری ایران ،خوزستان،13907_گواهی شرکت در کارگاه آموزشی ذوق تمدن ایرانی در کویر،پنجمین جشنواره راهنمایان گردشگری،خوزستان،13908_گواهی شرکت در پنجمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران،قابلیت ها و ظرفیت های کاربردی جغرافیای سیاسی،دانشگاه آزاد گیلان واحد رشت،1391گواهینامه های مرتبط با مهارت های شغلی:1_گواهینامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای،حرفه طراح گرافیک رایانه ای،13852_گواهینامه شرکت در دوره آموزش مهارت های کسب و کار ،اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران،1388

profilepic

سیده فاطمه حجتی
تحصیلات :
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
سن:
31
زبان :
انگلیسی
شهر :
رامسر
تاریخ عضویت :
1392/01/01
تماس :
Melody_hojjati@yahoo.com