پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

: تخصص های

  • دوره راهنمای گردشگری
  • مدیریت فنی

:سوابق شغلی

  • نسیم شمال از تاریخ 1390/01/01 تا تاریخ 1392/01/01 مسئولیت: راهنما

: درباره من

کارشناس مدیریت جهانگردی

profilepic

کاظم حسن پور
تحصیلات :
کارشناسی مدیریت جهانگردی
سن:
5
زبان :
انگلسی
شهر :
نور
تاریخ عضویت :
1390/01/01
تماس :
kazemhasanpoor@yahoo.com