پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

: تخصص های

  • مدیریت فنی بند ب
  • راهنمای ایرانگردی و جهانگردی

:سوابق شغلی

  • آراست شمال از تاریخ 1388/01/02 تا تاریخ 1390/01/01 مسئولیت: بخش بازرگانی
  • نسیم شمال از تاریخ 1389/01/01 تا تاریخ 1392/11/10 مسئولیت: راهنمای تور
  • دفتر خدمات مسافرتی دراج از تاریخ 1392/01/01 تا تاریخ 1392/01/01 مسئولیت: کانتر فروش و راهنما

: درباره من

profilepic

محبوبه واحدی
تحصیلات :
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
سن:
33
زبان :
انگلیسی
شهر :
آمل
تاریخ عضویت :
1392/05/20
تماس :
v_sara85@yahoo.com