پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

: تخصص های

  • گواهینامه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی
  • مدیریت فنی بند الف
  • مدیریت فنی بند ب
  • دوره تخصصی e-ticket
  • دوره تخصصی homac
  • گواهینامه مدیریت هتلداری

:سوابق شغلی

  • آژانس هواپیمایی نسیم شمال از تاریخ 1387/01/01 تا تاریخ 1392/06/31 مسئولیت: کانتر فروش خارجی- راهنما

: درباره من

profilepic

عرفانه حسین زاده
تحصیلات :
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
سن:
28
زبان :
انگلیسی
شهر :
آمل
تاریخ عضویت :
1387/01/01
تماس :
e_hosseinzadeh69@yahoo.com