پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

تماس با ما

آدرس دفتر انجمن:
مازندران-آمل-خیابان امام رضا(ع) جنب اداره پست مرکزی ساختمان نسیم شمال طبقه 3

تلفن:3243155-0121

مسعود حسین زاده( رئیس هیئت مدیره) 09111111918

اسماعیل گراییلی(نائب رئیس )09367214656

مرتضی حاجی زاده(دبیر) 09352373554

محمد جعفری(خزانه دار)09111279971

مسعود رمضانی فر(عضو) 09126142670