پنل راهنمایــان

ثبت نام

ورود

کمیته آموزش

برگزاری کلاسهای آموزشی  ( زبان جدید (  . . . .

· کلاسهای بازآموزی

· تورهای آموزشی درون شهر –استانی – درون کشوری – برون مرزی

· سمینار :معماری – هنر – ادیان و بناهایشان در استان – تاریخ – موضوعات خاص (مثل بادگیر – قنات – یخچال – سنگاب – برج کبوتر و  ……..)

· همایش اعضای انجمن – راهنمایان ایران

· پیگیری تشکیل کتابخانه مجازی تخصصی  (pdf – مقالات اسکن شده – بروشورها و مطالب اسکن شده